ISO kood ISO-koodi nimetus  Piirhind RiigiosalusIsiku omaosalus

Ülajäsemeproteesid

06.18.03
käeosade proteesid

130,00
117,00
13,00
06.18.06
randmeproteesid

1275,00
1148,00
127,50
06.18.09
küünarvarreproteesid
1275,00
1148,00
127,50
06.18.12
küünarliigeseproteesid
1275,00
1148,00
127,50
06.18.15
õlavarreproteesid

2900,00
2610,00
290,00
06.18.18
õlaproteesid

eritaotlusAlajäsemeproteesid

06.24.09.01sääreproteesid-aktiivsusgrupp I*2225,00
2002,50
222,50
06.24.12.01põlveproteesid-aktiivsusgrupp I3340,00
3006,00
334,00
06.24.15.01reieproteesid-aktiivsusgrupp I3340,00
3006,00
334,0006.24.09.02sääreproteesid-aktiivsusgrupp II*2650,00
2385,00
265,00
06.24.12.02põlveproteesid-aktiivsusgrupp II4270,00
3843,00
427,00
06.24.15.02reieproteesid-aktiivsusgrupp II4270,00
3843,00
427,0006.24.09.03sääreproteesid-aktiivsusgrupp III*3900,00
3510,00
390,00
06.24.12.03põlveproteesid-aktiivsusgrupp III6790,00
6111,00
679,00
06.24.15.03reieproteesid-aktiivsusgrupp III6790,00
6111,00
679,0006.24.09.04sääreproteesid-aktiivsusgrupp IV*4860,00
4374,00
486,00
06.24.12.04põlveproteesid-aktiivsusgrupp IV8220,00
7398,00
822,00
06.24.15.04reieproteesid-aktiivsusgrupp IV8220,00
7398,00
822,0006.24.18
puusaproteesid

eritaotlusHülsid, proteeside varuosad, hooldus
06.24.41.01lamineeritud hülss

1270,00
1143,00
127,00
06.24.41.02silikoonhülss

950,00
855,00
95,00
06.00.00
proteeside varuosad, mansett, eritaotlus650,00
585,00
65,00
06.00.01
proteeside hooldus(remont)
230,00
207,00
23,00

 *Aktiivsusgrupid
Aktiivsusgrupp I
• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides
• ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m
• kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi                              

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

Aktiivsugrupp II
• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskkonnas
• On suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm)
• liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km
• vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

Aktiivsusgrupp III
• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

Aktiivsusgrupp IV
• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi
• tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul või õppes

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga